صفحه نمونه کارها – نمونه 3

[title_box title=”ساختن سایت در عرض چند دقیقه.” subtitle=”ببینید آثار عالی ما” style_title=”title-section_sec” pixi_template=”pixi_heading-style1.jpg”]

Pixi فقط در مورد طراحی گرافیک نیست ما هنر، تصویر، طراحی وب، طراحی برنامه و همه چیز بیش از آن زندگی می کنیم. ما خدمات ارتباطی یکپارچه را ارائه می دهیم و ما مسئول فرآیند و نتایج ما هستیم.

[portfolio_grid tpl=”grid3″ all_filter=”همه”]
[title_box title=”تیم ما” subtitle=”کار گروهی” style_title=”title-section_sec” pixi_template=”pixi_heading-style1.jpg”]

ما تجربه تجارب دیجیتالی منحصر به فرد را ایجاد می کنیم با بیش از ده سال دانش و تخصص ما طراحی و کد وب سایت ها و برنامه های تمیز، ما مارک ها را ساختیم و به آنها کمک کردیم تا موفق شوند!

[team columns=”3″ posts_per_page=”3″]
[title_box title=”مشتریان” subtitle=”آنها چه می گویند” style_title=”title-section_sec” pixi_template=”pixi_heading-style1.jpg”]

هدف ما ساده است، برای ایجاد چیزهایی که مردم به آن توجه دارند. ما بر اساس این اصل تاسیس شدیم و همیشه به آن متعهد خواهیم شد.

[testimonial_carousel tpl=”tpl3″ col_lg=”3″ item_space=”15″]
[image_carousel images=”218,217,215,213,214,216″ item_space=”15″ loop=”true” autoplay=”true”]