صفحه تیم ما – نمونه 2

[title_box title=”تیم ما” style_title=”title-section_third” style_separator=”separator_third” pixi_template=”pixi_heading-style3.jpg”]

ما تجربه تجارب دیجیتالی منحصر به فرد را ایجاد می کنیم با بیش از ده سال دانش و تخصص ما طراحی و کد وب سایت ها و برنامه های تمیز، ما مارک ها را ساختیم و به آنها کمک کردیم تا موفق شوند!

[team tpl=”tpl2″ columns=”3″ posts_per_page=”6″]
[title_box title=”ارتباط با ما” position=”text-right” style_title=”title-section_third” style_separator=”separator_third” pixi_template=”pixi_heading-style3.jpg”]

Pixi فقط در مورد طراحی گرافیکی نیست، بلکه بیشتر از آن است. ما خدمات ارتباطی یکپارچه را ارائه می دهیم و ما مسئول فرآیند و نتایج ما هستیم. ما از هر مشتری و پروژه های خود تشکر می کنیم.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
[icon_box icon=”etline” icon_etline=”icon-clock” title=”ساعات کاری” pixi_template=”pixi_icon_box-style5.jpg”]دوشنبه تا شنبه – ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر
friday – بسته شد[/icon_box][icon_box icon=”etline” icon_etline=”icon-envelope” title=”ایمیل” pixi_template=”pixi_icon_box-style5.jpg”]مدیر عامل: info@nabwp.com
شغل: jobs@nabwp.com[/icon_box]
[icon_box icon=”etline” icon_etline=”icon-clipboard” title=”آدرس دفتر” pixi_template=”pixi_icon_box-style5.jpg”]PO Box 16122 کالینز خیابان غرب

ویکتوریا 8007 استرالیا[/icon_box][icon_box icon=”etline” icon_etline=”icon-mobile” title=”تلفن” pixi_template=”pixi_icon_box-style5.jpg”]دفتر ایالات متحده: (+57) 122 552 253
دفتر مصر: (+02) 252 322 233[/icon_box]