همه ی صفحات قیمت گذاری ورژن 2

[title_box title=”جدول قیمت” subtitle=”انتخاب پکیج های قیمت گذاری” style_title=”title-section_sec” pixi_template=”pixi_heading-style2.jpg”]
[Package_box style=”style2″ title=”پایه” sup_title=”ایده آل برای مترجمان آزاد” price=”99″ period=”/ ماه” content_package=”

 • سبک نامحدود
 • حفاظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • 24/7 خدمات مشتری
 • حفاظت پیشرفته
 • خدمات پشتیبان گیری

” button_label=”سفارش بسته” icon=”fa fa-gift”]

[Package_box style=”style2″ title=”پرمیوم” sup_title=”بهترین انتخاب” price=”199″ period=”/ ماه” content_package=”

 • سبک نامحدود
 • حفاظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • 24/7 خدمات مشتری
 • حفاظت پیشرفته
 • خدمات پشتیبان گیری

” button_label=”سفارش بسته” el_class=”pricing-best” icon=”fa fa-diamond”]

[Package_box style=”style2″ title=”تجاری” sup_title=”بهترین انتخاب برای فریلنسر ها” price=”299″ period=”/ ماه” content_package=”

 • سبک نامحدود
 • حفاظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • 24/7 خدمات مشتری
 • حفاظت پیشرفته
 • خدمات پشتیبان گیری

” button_label=”سفارش بسته” icon=”fa fa-trophy”]

[Package_box style=”style2″ title=”نهایی” sup_title=”برای تیم های بزرگ” price=”399″ period=”/ ماه” content_package=”

 • سبک نامحدود
 • حفاظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • 24/7 خدمات مشتری
 • حفاظت پیشرفته
 • خدمات پشتیبان گیری

” button_label=”سفارش بسته” icon=”fa fa-trophy”]

بیایید چیزی طراحی کنیم

ما عاشق آنچه ما می کنیم و ما با اشتیاق آن را انجام می دهیم. ما ارزش آزمایش را داریم
اصلاح پیام و انگیزه های هوشمند

[button text=”شروع یک پروژه” link=”#” color=”primary” bg_color=”bg_light” hr_bg_color=”bg_hr_dark” type=”outline”]