مدرن تجاری

ایجاد و اجرای استراتژی نتایج

ما طراحی و ساخت مارک ها و پروژه های دیجیتال

[button text=”بیشتر درباره ما بدانید” color=”primary” bg_color=”bg_light” hr_bg_color=”hr_outline_light” position=”text-left”]
[icon_box icon=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-pen” title=”امکان ویرایش” pixi_template=”pixi_icon_box-style2.jpg”]ما خدمات کامل داریم که بدان معنی است که شما در طراحی و محتوا را از طریق دیجیتال پوشش می دهید.[/icon_box][icon_box icon=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-megaphone” title=”بازاریابی آنلاین” pixi_template=”pixi_icon_box-style2.jpg”]ما خدمات کامل داریم که بدان معنی است که شما در طراحی و محتوا را از طریق دیجیتال پوشش می دهید.[/icon_box]
[icon_box icon=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-settings” title=”پنل تنظیمات بسیار قدرتمند” pixi_template=”pixi_icon_box-style2.jpg”]ما خدمات کامل داریم که بدان معنی است که شما در طراحی و محتوا را از طریق دیجیتال پوشش می دهید.[/icon_box][icon_box icon=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-world” title=”تجزیه و تحلیل اجتماعی” pixi_template=”pixi_icon_box-style2.jpg”]ما خدمات کامل داریم که بدان معنی است که شما در طراحی و محتوا را از طریق دیجیتال پوشش می دهید.[/icon_box]
[icon_box icon=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-display” title=”طرح کاملا پاسخگو” pixi_template=”pixi_icon_box-style2.jpg”]ما خدمات کامل داریم که بدان معنی است که شما در طراحی و محتوا را از طریق دیجیتال پوشش می دهید.
[/icon_box][icon_box icon=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-params” title=”ویژوال صفحه ساز” pixi_template=”pixi_icon_box-style2.jpg”]ما خدمات کامل داریم که بدان معنی است که شما در طراحی و محتوا را از طریق دیجیتال پوشش می دهید.[/icon_box]
[title_box title=”طراحی خلاقانه” subtitle=”ما عاشق کاری که میکنیم هستیم” position=”text-right” pixi_template=”pixi_heading-style4.jpg”]

ما خدمات کامل داریم که بدان معنی است که شما در طراحی و محتوا را از طریق دیجیتال پوشش می دهید. شما یک رابطه پایدار را تشکیل می دهید.

[list list=”%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%22%7D%5D” list_fontsize=”16″]
[image_box image=”1742″ title_box=”ماموریت ما” content_box=”هدف ما ساختن راه حل هایی است که موانع را از بین می برد و مردم را از انجام بهترین کارها دور می کند.” link_box=”#” pixi_template=”pixi_image_box-style4.jpg”]
[image_box image=”171″ title_box=”ماموریت ما” content_box=”هدف ما ساختن راه حل هایی است که موانع را از بین می برد و مردم را از انجام بهترین کارها دور می کند.” link_box=”#” pixi_template=”pixi_image_box-style4.jpg”]
[image_box image=”1744″ title_box=”فلسفه ما” content_box=”هدف ما ساختن راه حل هایی است که موانع را از بین می برد و مردم را از انجام بهترین کارها دور می کند.” link_box=”#” pixi_template=”pixi_image_box-style4.jpg”]
[image_box image=”183″ title_box=”دیدگاه ما” content_box=”هدف ما ساختن راه حل هایی است که موانع را از بین می برد و مردم را از انجام بهترین کارها دور می کند.” link_box=”#” pixi_template=”pixi_image_box-style4.jpg”]
[title_box title=”استراتژی دیجیتال برند” subtitle=”طراحی حرفه ای” pixi_template=”pixi_heading-style4.jpg”]

پیدا کردن الهام از طراحی برای صفحه بعدی بعدی شما می تواند سخت باشد. ما بهترین صفحات را انتخاب کرده ایم و طیف وسیعی از عناصر از پیش تعیین شده را ارائه می دهیم.

[counter_up style=”style2″ title=”مشتریان راضی ما” number=”7814″]
[counter_up style=”style3″ title=”پروژه های انجام شده” number=”2763″]
[counter_up title=”مدالهای دریافت شده” number=”5717″]
[title_box title=”پروژه های ویژه” subtitle=”آثار ما” style_title=”title-section_fourth” pixi_template=”pixi_heading-style4.jpg”]

ما عاشق آنچه ما می کنیم و ما با اشتیاق آن را انجام می دهیم. ما آزمایشی، اصلاح پیام و انگیزه های هوشمند را ارزش می گذاریم.

[portfolio_grid tpl=”grid2″ all_filter=”همه” image_size=”pixi-lg-height” posts_per_page=”6″ animation_css=”wow fadeInUp” order=”ASC” animation_delay=”0.3s”]
[button text=”بیشتر بدانید!” hr_color=”hr_primary” hr_bg_color=”hr_outline_primary”]

تجربه کاری با پیکسی

ما راه حل هایی را ارائه می دهیم کسب و کار خود را رشد دهید

[video_button video_link=”https://youtu.be/0O2aH4XLbto” position=”dir_left”]
[title_box title=”تیم خلاق” subtitle=”متخصصان واجد شرایط” position=”text-right” style_title=”title-section_fourth” pixi_template=”pixi_heading-style4.jpg”]

ما عاشق آنچه ما می کنیم و ما با اشتیاق آن را انجام می دهیم. ما آزمایشی، اصلاح پیام و انگیزه های هوشمند را ارزش می گذاریم.

گسترش دادن
طراحی
بازاریابی
[team tpl=”tpl2″ columns=”3″ posts_per_page=”6″]
[title_box title=”افکار ما !” subtitle=”اخبار، راهنمایی و بیشتر” pixi_template=”pixi_heading-style4.jpg”]

ما عاشق آنچه ما می کنیم و ما با اشتیاق آن را انجام می دهیم. ما آزمایشی، اصلاح پیام و انگیزه های هوشمند را ارزش می گذاریم.

[blog_carousel tpl=”tpl3″]
[title_box title=”بازخورد مشتری” subtitle=”مشتریان” pixi_template=”pixi_heading-style4.jpg”]

ما عاشق آنچه ما می کنیم و ما با اشتیاق آن را انجام می دهیم. ما آزمایشی، اصلاح پیام و انگیزه های هوشمند را ارزش می گذاریم.

[testimonial_carousel tpl=”tpl3″ col_lg=”3″ item_space=”5″ nav=”true”]
[image_carousel images=”216,218,217,215,214,213″ loop=”true” autoplay=”true”]
[title_box title=”دوست دارید به ما پیامی ارسال کنید…” subtitle=”سوال دارید؟ !!” position=”text-right” style_title=”title-section_fourth” pixi_template=”pixi_heading-style4.jpg”]

ما عاشق آنچه ما می کنیم و ما با اشتیاق آن را انجام می دهیم. ما آزمایشی، اصلاح پیام و انگیزه های هوشمند را ارزش می گذاریم.

[contact-form-7 404 "Not Found"]