[title_box title=”شمارشگر” subtitle=”استـایل اول” style_title=”title-section_sec” pixi_template=”pixi_heading-style4.jpg”]
[counter_up title=”پیتزای سفارش داده شده” icon=”ionicons” icon_ionicons=”ion-lock-combination” number=”80″ icon_counter=”linecons”]
[counter_up title=”مشتری راضی” icon=”etline” icon_etline=”icon-layers” number=”120″ icon_counter=”linecons”]
[counter_up title=”پروژه های انجام شده” icon=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” number=”100″ icon_counter=”linecons”]
[counter_up title=”نظرات مشتریان” icon=”pe7stroke” icon_pe7stroke=”pe-7s-trash” number=”60″ icon_counter=”linecons”]
[title_box title=”شمارشگر” subtitle=”استـایل دوم” style_title=”title-section_sec” pixi_template=”pixi_heading-style4.jpg”]
[counter_up style=”style2″ title=”پیتزای سفارش داده شده” icon=”ionicons” icon_ionicons=”ion-paintbucket” number=”80″ icon_counter=”linecons”]
[counter_up style=”style2″ title=”مشتری راضی” icon=”etline” icon_etline=”icon-layers” number=”120″ icon_counter=”linecons”]
[counter_up style=”style2″ title=”پروژه های انجام شده” icon=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” number=”100″ icon_counter=”linecons”]
[counter_up style=”style2″ title=”نظرات” icon=”pe7stroke” icon_pe7stroke=”pe-7s-paperclip” number=”60″ icon_counter=”linecons”]
[title_box title=”شمارشگر” subtitle=”استـایل سـوم” style_title=”title-section_sec” pixi_template=”pixi_heading-style4.jpg”]
[counter_up style=”style3″ title=”غذای سفارش داده شده” number=”80″ icon_counter=”etline”]
[counter_up style=”style3″ title=”مشتریان راضی” number=”120″ icon_counter=”etline”]
[counter_up style=”style3″ title=”پروژه های انجام شده” number=”100″ icon_counter=”etline”]
[counter_up style=”style3″ title=”کامنت های مشتریان” number=”60″ icon_counter=”etline”]
[title_box title=”شمارشـگر” subtitle=”استـایل چهـارم” style_title=”title-section_sec” pixi_template=”pixi_heading-style4.jpg”]
[counter_up style=”style3″ title=”همبرگر سفارش داده شده” icon=”ionicons” icon_ionicons=”ion-paintbucket” number=”41620″ icon_counter=”linecons”]
[counter_up style=”style3″ title=”مشتری راضـی” icon=”etline” icon_etline=”icon-layers” number=”1620″ icon_counter=”linecons”]
[counter_up style=”style3″ title=”کل سفارشات” icon=”linecons” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” number=”5120″ icon_counter=”linecons”]