تماس با ما – نمونه 3

[maps address=”ایران، تهـران” markercoordinate=”35.692081, 51.407002″ style=”Subtle-Grayscale” height=”900px”]
[title_box title=”چطور میتوانیم کمک کنیم؟” subtitle=”در تماس باشید” style_title=”title-section_fourth” pixi_template=”pixi_heading-style2.jpg”]

تماس تلفنی یا رد شدن در هر زمان، ما تلاش می کنیم تا ظرف 24 ساعت در روزهای کاری به تمام سوالات پاسخ دهیم. ما از روزهای 9 صبح تا 5 بعدازظهر باز است.

[social_accounts color=”primary” social_networks=”%5B%7B%22social_icons%22%3A%22twitter%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22social_icons%22%3A%22facebook%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22social_icons%22%3A%22dribbble%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22social_icons%22%3A%22instagram%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22social_icons%22%3A%22linkedin%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22social_icons%22%3A%22youtube%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%5D”]
[contact-form-7 404 "Not Found"]