تماس با پارت پلیمر

[social_accounts color=”white” style=”style3″ social_networks=”%5B%7B%22social_icons%22%3A%22twitter%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22social_icons%22%3A%22facebook%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22social_icons%22%3A%22dribbble%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22social_icons%22%3A%22instagram%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22social_icons%22%3A%22linkedin%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22social_icons%22%3A%22youtube%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22social_icons%22%3A%22tumblr%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%5D”]

شما می توانید از طریق یکی از روش های زیر با پارت پلیمر تماس حاصل نمایید

[icon_box icon=”etline” icon_etline=”icon-map” title=”آدرس دفتـر” pixi_template=”pixi_icon_box-style6.jpg”]تهران، میدان امام خمینی، کوچه ناظم الاطبا شمالی،کوچه نفیسی،پلاک 1/10[/icon_box]
[icon_box icon=”etline” icon_etline=”icon-speedometer” title=”ساعات کاری” pixi_template=”pixi_icon_box-style6.jpg”]از ساعت 8 تا 17 در خدمتتون هستیم![/icon_box]
[icon_box icon=”etline” icon_etline=”icon-phone” title=”شماره های تماس:” pixi_template=”pixi_icon_box-style6.jpg”]

09122351034
02133990552
02133982268

[/icon_box]

[contact-form-7 404 "Not Found"]
پارت پلیمر