انتخاب پکیج های قیمت گذاری

جدول قیمت

پایه

ایده آل برای مترجمان آزاد
99/ ماه
 • سبک نامحدود
 • حفاظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • ۲۴/۷ خدمات مشتری
 • حفاظت پیشرفته
 • خدمات پشتیبان گیری
سفارش بسته

پرمیوم

بهترین انتخاب
199/ ماه
 • سبک نامحدود
 • حفاظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • ۲۴/۷ خدمات مشتری
 • حفاظت پیشرفته
 • خدمات پشتیبان گیری
سفارش بسته

تجاری

بهترین انتخاب برای فریلنسر ها
299/ ماه
 • سبک نامحدود
 • حفاظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • ۲۴/۷ خدمات مشتری
 • حفاظت پیشرفته
 • خدمات پشتیبان گیری
سفارش بسته

نهایی

برای تیم های بزرگ
399/ ماه
 • سبک نامحدود
 • حفاظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • ۲۴/۷ خدمات مشتری
 • حفاظت پیشرفته
 • خدمات پشتیبان گیری
سفارش بسته

بیایید چیزی طراحی کنیم

ما عاشق آنچه ما می کنیم و ما با اشتیاق آن را انجام می دهیم. ما ارزش آزمایش را داریم
اصلاح پیام و انگیزه های هوشمند