از طریق ۵ سال فعالیت حرفه ای من برای بیش از ۵۰۰ مشتری از سراسر جهان کار کرده ام. با تشکر از تجربه من قادر به ارائه خدمات با کیفیت بالا هستم.

طراحی رابط کاربری 65%
طراحی 80%
برنامه نویسی 92%

مشاغل و آموزش و پرورش

آذر ۱۳۹۰

مدرک کارشناسی هنر

زندگی در دنیای شهری امروز تلفن های همراه، رایانه های همراه و سایر ابزارهای پیشرفته، فقط هتک حرمت نیست اما بسیار غیر شخصی است. ما پول می سازیم و سپس وقت و تلاش خود را برای ساختن پول بیشتر سرمایه گذاری می کنیم.

شهریور ۱۳۹۴

طراح دیجیتال

زندگی در دنیای شهری امروز تلفن های همراه، رایانه های همراه و سایر ابزارهای پیشرفته، فقط هتک حرمت نیست اما بسیار غیر شخصی است. ما پول می سازیم و سپس وقت و تلاش خود را برای ساختن پول بیشتر سرمایه گذاری می کنیم.

بهمن ۱۳۸۹

متخصص رابط کاربری

زندگی در دنیای شهری امروز تلفن های همراه، رایانه های همراه و سایر ابزارهای پیشرفته، فقط هتک حرمت نیست اما بسیار غیر شخصی است. ما پول می سازیم و سپس وقت و تلاش خود را برای ساختن پول بیشتر سرمایه گذاری می کنیم.

مهر ۱۳۹۲

کارگردان هنری

زندگی در دنیای شهری امروز تلفن های همراه، رایانه های همراه و سایر ابزارهای پیشرفته، فقط هتک حرمت نیست اما بسیار غیر شخصی است. ما پول می سازیم و سپس وقت و تلاش خود را برای ساختن پول بیشتر سرمایه گذاری می کنیم.

نمونه کارهای من

از طریق ۵ سال فعالیت حرفه ای من برای بیش از ۵۰۰ مشتری از سراسر جهان کار کرده ام. با تشکر از تجربه من قادر به ارائه خدمات با کیفیت بالا هستم.

تماس با من

Email: NabWP.com@gmail.com
Phone: +98 9120225173 – 9900067615
Address: Tehran, iran